logo sp4 4

Udostępnij

Logopeda szkolny: IZABELA TAS
(gabinet nr 10)

W naszej szkole odbywają się zajęcia logopedyczne, którymi objęci są uczniowie klas I - VII. Zajęcia prowadzone są w grupach 3 - 4 osobowych. Zajęcia każdej grupy odbywają się raz w tygodniu według ustalonego harmonogramu. i trwają 45 minut.

Zajęcia logopedyczne mają na celu:

 • wyrównywanie deficytów w zakresie motoryki narządów mowy,
 • naukę prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek,
 • utrwalanie poprawnej wymowy głosek,
 • wykrywanie i usuwanie wad wymowy,
 • kształtowanie prawidłowej mowy dbanie o jej prawidłowy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym,
 • stymulowanie rozwoju mowy.


Przykłady ćwiczeń logopedycznych realizowanych na zajęciach:

 • ćwiczenia artykulatorów - usprawnianie właściwego funkcjonowania narządów mowy (języka, warg, krtani),
 • ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia połykania - wydłużanie fazy wydechowej, kształtowanie prawidłowego toru oddychania, wyrabianie nawyku prawidłowego połykania,
 • ćwiczenia głosowe - wyrabianie właściwej tonacji, ćwiczenia umiejętności modulowania siły głosu i prawidłowego brzmienia głosek,
 • gry i zabawy logopedyczne - ćwiczenia z wykorzystaniem m.in. programów komputerowych,
 • usprawnianie techniki czytania, pisania oraz wzbogacania słownictwa - elementy glotto dydaktyki.


Warunkiem skutecznej terapii logopedycznej jest praca z dzieckiem w domu.

Polecamy ciekawe artykuły logopedyczne: