logo sp4 4

Udostępnij

DYREKTOR SZKOŁY –  Bogdan Sobolewski

KADRA SP4  NOWOGARD rok szkolny 2022/2023

 • Sobolewski Bogdan- dyrektor szkoły, wychowanie fizyczne
 • Adrych Magdalena – pedagog, geografia
 • Duraj Monika- wychowanie fizyczne
 • Jurczyk Anna- język angielski
 • Kowalczyk Wioletta- matematyka, chemia, przyroda
 • Krugły Wioletta- świetlica
 • Kusek Iwona- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
 • Lasota – Kowalska Irmina- edukacja wczesnoszkolna
 • Łuka Leszek- informatyka, fizyka
 • Macyszyn Magdalena- język polski
 • Maknia Agnieszka- nauczyciel wspomagający
 • Maknia Andrzej- wychowanie fizyczne
 • Pędziwiatr Izabella- historia, wos
 • Pietrzak Magdalena- biblioteka, technika
 • Piórowski Arkadiusz- wdż
 • Rybus Anita- język niemiecki
 • Sawicka Ewa- plastyka, muzyka
 • Siedlecka Beata- edukacja wczesnoszkolna
 • Siewior Małgorzata - edb
 • Szyszko Robert- religia
 • Tarniowa Małgorzata- religia
 • Tas Izabela- edukacja wczesnoszkolna, logopedia
 • Troczyńska Elżbieta- matematyka
 • Wypych Dorota- biologia, socjoterapia
 • Zawendowska Daria- nauczyciel terapeuta


Wychowawcy klas. Rok szkolny 2022 / 2023

 • Klasa I - Izabela Tas
 • Klasa II – Irmina Lasota – Kowalska
 • Klasa III - Beata Siedlecka
 • Klasa IV – Ewa Sawicka
 • Klasa V- Izabela Pędziwiatr
 • Klasa VI - Wioletta Kowalczyk
 • Klasa VII - Anna Jurczyk
 • Klasa VIII – Magdalena Adrych


Pracownicy administracji i obsługi:

 • Sroślak Katarzyna  - sekretariat
 • Fijałek Kamil
 • Grunert Andrzej
 • Jankowska Grażyna
 • Kalata Bogumiła
 • Laskowska Elżbieta
 • Sobkowiak Maria
 • Wojciechowska Agnieszka
 • Zalewska Mariola