logo sp4 4

Udostępnij

 

DYREKTOR SZKOŁY –  Bogdan Sobolewski

KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 1. Magdalena Adrych - pedagog szkolny, muzyka
 2. Agnieszka Białczak - geografia
 3. Wiesława Cedro - technika
 4. Monika Duraj - wychowanie fizyczne
 5. Maja Gardeła - nauczyciel wspomagający, rewalidacja
 6. Magdalena Jońca - edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie
 7. Anna Jurczyk - język angielski
 8. Krzysztof Kopala - religia
 9. Wioletta Kowalczyk - matematyka, przyroda, chemia, informatyka
 10. Iwona Kusek - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacja
 11. Irmina Lasota-Kowalska - edukacja wczesnoszkolna
 12. Leszek Łuka - fizyka
 13. Joanna Machocka- logopedia
 14. Magdalena Macyszyn – język polski
 15. Agnieszka Maknia – nauczyciel wspomagający
 16. Andrzej Maknia - wychowanie fizyczne
 17. Magdalena Pietrzak - biblioteka, doradztwo zawodowe
 18. Arkadiusz Piórowski - historia, wiedza o społeczeństwie
 19. Iwona Prokopiak – terapia ręki, rewalidacja
 20. Anita Rybus - język niemiecki
 21. Ewa Sawicka - edukacja wczesnoszkolna, plastyka, rewalidacja
 22. Beata Siedlecka - edukacja wczesnoszkolna
 23. Bogdan Sobolewski - wychowanie fizyczne
 24. Izabela Tas - świetlica
 25. Małgorzata Tarniowa - religia
 26. Elżbieta Troczyńska - matematyka, rewalidacja
 27. Magdalena Wojciechowska - socjoterapia
 28. Dorota Wypych – biologia


KADRA NIEPEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 1. Anna Ławniczak - referent
 2. Edwar Ignaczak – konserwator
 3. Sławomir Rudawski – konserwator
 4. Bogumiła Kalata – sprzątaczka
 5. Elżbieta Laskowska – sprzątaczka
 6. Agnieszka Wojciechowska - sprzątaczka
 7. Mariola Zalewska – sprzątaczka
 8. Maria Sobkowiak – sprzątaczka
 9. Grażyna Jankowska - sprzątaczka