logo sp4 4

Udostępnij

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020:


Przewodniczący: Bartosz Pawluczuk
Z-ca przewodniczącego: Emilia Machocka
Skarbnik: Olga Kulik


Opiekun Samorządu Uczniowskiego: pani Anna Jurczyk