logo sp4 4

Udostępnij

SZACHY Z MOJĄ KLASĄ
Uczniowie klasy trzeciej, pod kierunkiem Ewy Sawickiej wzięli udział w innowacji pedagogicznej „Szachy z moją klasą”. Innowacja trwała dwa lata. Młodzi szachiści mieli okazję poznać zasady tej „królewskiej gry”. Dzieci uczące się grać w szachy dostrzegają w nich głównie rozrywkę, nie zdając sobie sprawy, że doskonalą swoje umysły. Gra uczy przestrzegania pewnych zasad i reguł oraz dyscypliny, skupienia uwagi, umiejętności przewidywania, aktywności twórczej, rozwija pamięć i logiczne myślenie. Wszyscy uczniowie opanowali podstawy gry i z chęcią zasiadali do szachownicy. Oby ta trudna umiejętność trwała, a dzieciaki miały okazję zmierzyć się na szachownicy jeszcze wiele razy.