logo sp4 4

Udostępnij

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
1 września w naszej szkole odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2021/2022 z zachowaniem reżimu sanitarnego. Apel rozpoczął się od powitania przez członków samorządu szkolnego oraz odśpiewania hymnu państwowego. W tym roku swoją obecnością zaszczycił nas Burmistrz Miasta i Gminy – Pan Robert Czapla który złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego. Burmistrz w swoim przemówieniu życzył bezpiecznego roku szkolnego oraz samych szóstek na świadectwach. Wszystkich zebranych gorąco powitał dyrektor szkoły Pan Bogdan Sobolewski życząc wszystkim uczniom samych sukcesów w nauce, a przede wszystkim zadowolenia ze zdobytej wiedzy. Życzył uczniom również, aby szkoła oprócz miejsca obowiązkowej nauki była miejscem do którego będą przychodzić z przyjemnością, by spotkać się z kolegami i koleżankami.

Ten dzień był wyjątkowy zwłaszcza dla dzieci, które po raz pierwszy przyszły do szkoły, by rozpocząć naukę. Po przywitaniu i skierowaniu wielu ciepłych słów do dzieci i ich rodziców przez Pana Dyrektora Bogdana Sobolewskiego oraz Pana Burmistrza Roberta Czaplę dzieci złożyły uroczyste ślubowanie a następnie Pan Burmistrz Robert Czapla wraz z Dyrektorem Szkoły Panem Bogdanem Sobolewskim oraz wychowawcą klasy pierwszej Panią Irminą Lasotą- Kowalską dokonał pasowania dzieci na uczniów klasy pierwszej. Po zakończeniu uroczystej części, uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcami.

Wszystkim uczniom życzymy, aby nowy rok szkolny był pełen sukcesów, ciekawych wyzwań edukacyjnych i rozwijających doświadczeń.