logo sp4 4

Udostępnij

ŚLUBOWANIE  KLAS  PIERWSZYCH  2019 / 2020

Ślubowanie oraz pasowanie na ucznia klasy pierwszej, to bardzo ważna i doniosła uroczystość w naszym szkolnym kalendarzu. Niniejsze wydarzenie miało miejsce w naszej szkole, w czwartek 26 września. Tradycyjnie nasi młodsi uczniowie, zaprezentowali swoje zdolności artystyczne, w przygotowanym wcześniej programie artystycznym. Mali artyści byli nagradzani gromkimi brawami.
Rozpromienionym jak i podekscytowanym pierwszoklasistom, w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej towarzyszyli rodzice, dziadkowie, starsi uczniowie i nauczyciele, z przybyłymi władzami miasta, Burmistrzem, radnymi osiedla i sympatykami naszej szkoły. Wszystkich zebranych przywitał Pan Dyrektor Bogdan Sobolewski, w swoim wystąpieniu przypomniał dzieciom, co to oznacza być uczniem naszej szkoły, że jako uczniowie tej szkoły, są spadkobiercami przeszłych pokoleń uczniów, oraz strażnikami myśli naszego Patrona Jana Pawła II.

Następnie wszyscy obecni po odśpiewaniu Hymnu, byliśmy świadkami złożenia ślubowania podekscytowanych pierwszoklasistów, na sztandar naszej szkoły. Burmistrz Pan Robert Czapla oraz nasz Dyrektor, magicznym ołówkiem pasowali każdego z naszych młodszych kolegów, i koleżanek, na ucznia naszej szkoły. Każdy pierwszoklasista otrzymał dyplom pasowania na ucznia, po części oficjalnej rodzice zaprosili zebranych na słodki poczęstunek. Podziękowania kierujemy w stronę rodziców, za prezenty w postaci zestawów szachy dla I klasy, jak i pomoc w przygotowaniach do uroczystości. Panu Burmistrzowi za przekazany zestaw środków dydaktycznych. Szczególne brawa i gratulacje kierujemy w stronę wychowawczymi klasy I, Pani Ewy Sawickiej za trud włożony w przygotowanie części artystycznej, i opiekę nad naszymi pierwszoklasistami. Drodzy uczniowie! Życzymy Wam wielu sukcesów w nauce i radości każdego dnia.