logo sp4 4

Udostępnij


2023 09 18 projekt 2023 09 18 projekt1 Klasa 2 w roku szkolnym 2023/2024 bierze udział w projekcie edukacyjnym ’’Czytam z klasą – lekturki spod chmurki’’ Projekt opiera się na niestandardowym sposobie pracy z lekturą. Poprzez atrakcyjne zadania projektowe uczniowie włączają się w różne działania związane z tekstem książki. Innowacja rozbudza u uczniów ciekawość literacką, doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem, doskonali umiejętność aktywnego słuchania, integruje zespół klasowy oraz angażuje do współdziałania. Tegoroczna edycja pod kryptonimem NA TROPACH DOBROCZYNNOŚCI stanie się ciekawą zabawą, która zachęci dzieci do czynienia dobra, pomagania innym oraz działania z myślą o innych (ludziach, zwierzętach, roślinach).

Prowadząca projekt: Izabela Tas, wychowawca klasy II