logo sp4 4

Udostępnij

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022:

Przewodnicząca: Hanna Kacprzak
Z-ca przewodniczącej:  Olga Kulik
Skarbnik: Julia Dworecka

Członkowie Samorządu Uczniowskiego: Hanna Szpilska, Sara Serocka, Hanna Wrona, Mateusz Duczyński

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: p. Anna Jurczyk