logo sp4 4

Udostępnij

  logo rodzina szkol jp2

npat

STRONY o NASZYM PATRONIE

 
 
 
 
 
 

SZKOŁY  IM. JANA PAWŁA II
NA TERENIE ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO–KAMIEŃSKIEJ

Nazwa szkołyMiejscowość
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II Banie
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Będargowo
Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II Bielice
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Brzesko
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Chwarstnica
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II (filia szkoły w Marianowie) Dzwonowo
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Grzędzice
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Korytowo
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Krępsko
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Lubieniów
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Marianowo
Gimnazjum im. Jana Pawła II Maszewo
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II Międzyzdroje
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Moryń
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Mostkowo
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II Nowogard
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Pobierowo
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II Police
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II Stargard Szczeciński
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Szczecin
Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II Szczecin
ZSZ Nr 1 im. Jana Pawła II ZLIKWIDOWANA 31.08.2010 r. Szczecin
ZSO nr 8 im. Karola Wojtyły ZLIKWIDOWANA 31.08.2008 Szczecin
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II Świnoujście
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Trzygłów
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Zielin

 MAPA SZKÓŁ >>>

BIOGRAFIA (Karola Wojtyły) – ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Karol Wojtyła., urodził się w Wadowicach, mieście odległym o 50 km od Krakowa, 18 maja 1920 r. i został ochrzczony 20 czerwca w kościele parafialnym przez księdza Franciszka Żaka. Mając 9 lat, przyjął Pierwszą Komunię Świętą, a w wieku 18 lat - Sakrament Bierzmowania. Pasjonował się poezją, teatrem i sportem. Przerwawszy studia z powodu wojny, pracował w kamieniołomach, a następnie w fabryce chemicznej. Od 1942 roku, czując powołanie kapłańskie, zaczął uczęszczać na kursy formacyjne podziemnego seminarium krakowskiego.

1 listopada 1946 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk kardynała Adama Sapiehy. Został następnie wysłany do Rzymu, gdzie zdobył licencjat i doktorat z teologii. Powrócił następnie do Polski, gdzie pełnił różne zadania duszpasterskie, wykładając jednocześnie teologię. 4 lipca 1958 roku papież Pius XII mianował go biskupem pomocniczym w Krakowie. Na tę właśnie stolicę arcybiskupią w Krakowie został wyniesiony przez Pawła VI w 1964 r. Jako arcybiskup brał udział w Soborze Watykańskim II. Paweł VI mianował go kardynałem 26 czerwca 1967 roku. Na konklawe 16 października 1978 kardynałowie wybrali go na papieża i przyjął imię Jan Paweł II. Pontyfikat Jana Pawła II był jednym z najdłuższych w dziejach Kościoła. W tym czasie doszło do wielu doniosłych przemian. Aby głosić Ewangelię, odbył wiele podróży do różnych krajów świata. Jan Paweł II pełnił posługę Piotrową z niestrudzonym duchem misyjnym, oddając swe siły trosce o wszystkie Kościoły i miłości otwartej na całą ludzkość. Częściej niż którykolwiek z jego poprzedników spotykał się z Ludem Bożym i przywódcami państwowymi podczas uroczystości, audiencji ogólnych i prywatnych oraz wizyt duszpasterskich. Zainicjował Światowe Dni Młodych, które gromadziły miliony młodych ludzi z różnych części świata. Z powodzeniem podjął dialog z żydami i przedstawicielami innych religii, zwołując kilkakrotnie spotkania modlitewne w intencji pokoju, zwłaszcza w Asyżu. W znaczący sposób rozszerzył Kolegium Kardynalskie, mianując 231 kardynałów. Zwołał 15 zgromadzeń Synodu Biskupów: siedem sesji zwyczajnych i osiem specjalnych. Utworzył wiele diecezji i kościelnych jednostek terytorialnych, szczególnie w Europie Wschodniej. Zreformował kodeksy kanonicznego prawa, powołał nowe instytucje i zreorganizował Kurię Rzymską. Jako "sacerdos magnus" pełnił posługę liturgiczną w diecezji rzymskiej i na całym świecie, w pełnej wierności Soborowi Watykańskiemu II. We wzorcowy sposób wspierał życie i duchowość liturgiczną oraz modlitwę kontemplacyjną, szczególnie adorację eucharystyczną i Różaniec.
Pod jego przewodnictwem Kościół wkroczył w trzecie tysiąclecie i świętował Wielki Jubileusz Roku 2000, zgodnie z wytycznymi zawartymi w liście apostolskim "Tertio millennio adveniente". Kościół wszedł następnie w nową epokę, otrzymawszy wskazówki w liście apostolskim "Novo millennio ineunte", w którym ukazywał wiernym drogę ku przyszłości. Wspierał odnowę duchową w Kościele. Nadał niezwykły impuls kanonizacjom i beatyfikacjom, by ukazać niezliczone przykłady świętości w naszych czasach, by były wzorem do naśladowania dla ludzi naszych czasów. Ogłosił doktorem Kościoła Świętą Teresę od Dzieciątka Jezus.
Nauczanie Jana Pawła II jest bardzo bogate. Jako strażnik depozytu wiary z mądrością i odwagą zaangażował się w szerzenie nauki katolickiej w zakresie teologii, moralności i duchowości. Przez cały pontyfikat był przeciwny tendencjom sprzecznym z tradycją Kościoła. Wśród dokumentów należy odnotować 14 encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 11 konstytucji apostolskich, 45 listów apostolskich, nie licząc katechez podczas audiencji ogólnych i przemówień wygłoszonych we wszystkich zakątkach świata. Swym nauczaniem Jan Paweł II utwierdzał i oświecał Lud Boży w dziedzinie nauki teologicznej w encyklikach ( Redemptor hominis, Dives in misericordia, Dominum et vivificantem), antropologicznej i społecznej (Laborem exercens, Sollicitudo rei socialis, Centesimus annus), moralnej (Veritatis splendor, Evangelium vitae), ekumenicznej (Ut unum sint), misjologicznej ( Redemptoris missio), mariologicznej ( Redemptoris Mater). Promulgował Katechizm Kościoła Katolickiego, opracowany w świetle Tradycji i interpretacji Soboru Watykańskiego II. Wydał też kilka własnych książek. Jego nauczanie osiągnęło szczyt w encyklice Ecclesia de Eucharistia i w liście apostolskim "Mane nobiscum Domine" podczas Roku Eucharystii. Jan Paweł II pozostawił niezwykłe świadectwo pobożności, świętego życia i powszechnego ojcostwa. 2 kwietnia roku Pańskiego 2005, o godzinie 21:37 wieczorem, umiłowany Pasterz Kościoła Jan Paweł II przeszedł z tego świata do Ojca. Jego odejściu towarzyszył modlitwą cały Kościół. Jan Paweł II był 264 papieżem. 13 maja 2005 papież Benedykt XVI zezwolił na natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, udzielając dyspensy od pięcioletniego okresu oczekiwania od śmierci kandydata, jaki jest wymagany przez prawo kanoniczne. 1 maja 2011, w Święto Miłosierdzia Bożego ok. godz. 10:40 nastąpiła beatyfikacja Jana Pawła II podczas uroczystej mszy świętej na placu Św. Piotra w Rzymie. Nabożeństwo prowadził papież Benedykt XVI. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ogłosiła, że dniem wspomnienia liturgicznego bł. Jana Pawła II będzie 22 października – data inauguracji pontyfikatu w 1978. 
W Niedzielę Miłosierdzia Bożego 27 kwietnia 2014 papież Franciszek, przy koncelebrze emerytowanego papieża Benedykta XVI, odprawił na placu Św. Piotra mszę świętą kanonizacyjną dwóch papieży: Jana Pawła II i Jana XXIII. Podczas tej uroczystości papież Franciszek ogłosił św. Jana Pawła II patronem rodzin.