logo sp4 4

Udostępnij


LOGOPEDA - IZABELA TAS

PONIEDZIAŁEK  12:45 -14:25
WTOREK               12:45- 13:30
ŚRODA                   12:45 – 14:25
CZWARTEK          12:45 – 13:30
PIĄTEK                  12:45 – 14:25

W naszej szkole odbywają się zajęcia logopedyczne, którymi objęci są uczniowie klas I - VII. Zajęcia prowadzone są w grupach 3 - 4 osobowych. Zajęcia każdej grupy odbywają się raz w tygodniu według ustalonego harmonogramu. i trwają 45 minut.

Zajęcia logopedyczne mają na celu:

  • wyrównywanie deficytów w zakresie motoryki narządów mowy,
  • naukę prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek,
  • utrwalanie poprawnej wymowy głosek,
  • wykrywanie i usuwanie wad wymowy,
  • kształtowanie prawidłowej mowy dbanie o jej prawidłowy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym,
  • stymulowanie rozwoju mowy.