logo sp4 4

Udostępnij

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

       23.09.2016 roku w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wśród kandydatów z klas III-VI brać uczniowska oraz wszyscy pracownicy szkoły wyłonili osoby, które będą zasiadać w zarządzie w bieżącym roku szkolnym. Po odliczeniu głosów został wybrany zarząd Samorządu Uczniowskiego, który przedstawia się następująco:

             Przewodnicząca - Aleksandra Borkowska kl.V

             Zastępca przewodniczącej - Wojciech Misarko kl.V

             Skarbnik - Dominik Bartnicki kl.VI

Co roku wyłaniani są także rzecznicy klas I-III i IV-VI, którzy pomagają w ustalaniu planu pracy samorządu, przekazują informacje oraz biorą udział w organizacji imprez szkolnych.

Funkcje rzeczników poszczególnych klas przejęli:

Rzecznik klas I-III – Błażej Kulik

Rzecznik klas IV-VI- Maja Stawicka

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017 po raz kolejny została p. Małgorzata Osuchowska nauczyciel języka angielskiego.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy do współpracy

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO >>>