logo sp4 4

Udostępnij

  dzZiemi2015 Dnia 22.04.2015r. podsumowano działania pt. „ Śmieci i co dalej”, które były prowadzone w ramach projektu ekologicznego.

Nasza szkoła od września 2014 roku przystąpiła do segregacji śmieci. Wychowawcy na swoich lekcjach przybliżali uczniom tematykę nawiązującą do czystości naszej planety. Prowadzone były akcje szkolne związane z porządkowaniem najbliższej okolicy- Sprzątanie Ziemi.
 
Kwiecień jest miesiącem, w którym uczniowie w związku z Dniem Ziemi wykonywali praktyczne działania związane z tematem wynikających z projektu. W klasach IV-VI:
  1. Doświadczalne sprawdzanie ilości śmieci wyprodukowanych we własnym gospodarstwie.
  2. Zorganizowanie konkursu z wykorzystaniem odpadów „Coś z niczego”
  3. Obliczanie ilości wyprodukowanych śmieci na jednego mieszkańca.
  4. Wykonywanie plakatów pt. „Segreguj odpady”.
  5. Wykonywanie w języku angielskim projektu „No more rubbish”
  6. Układanie wierszy i redagowanie krótkich haseł.
W klasach 0-III działania skupiały się na wykonaniu prac plastycznych w formie plakatu.
Podsumowaniem powyższych działań była prelekcja prowadzona przez panią Monikę Olechnowicz- Krakowską z Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie. Dowiedzieliśmy się między innymi o kompleksie systemu obejmującego zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie całego systemu odpadów komunalnych na terenie 27 gmin wchodzących w skład Celowego Związku Gmin R- XXI. Podczas spotkania nasz gość wyłonił laureatów konkursu „Coś z niczego”. Okazało się, że wszystkie prace były ciekawe i zostały nagrodzone.