logo sp4 4

Udostępnij

odpady  Szkoła jest miejscem, które kojarzymy bezpośrednio z przyswajaniem wiedzy i porządkowaniem jej. Jednak 28 kwietnia 2014 r. uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej nr 4 oraz klasy I a Publicznego Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie poszerzali swoją świadomość ekologiczną w nieco inny sposób, mianowicie przez zwiedzanie, słuchanie, oglądanie i bezpośrednie doświadczanie. W tym celu odwiedziliśmy Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie.  ZDJĘCIA >>>

 

Trzeba przyznać, że niesamowite wrażenie robi porządek i czystość w miejscu, w którym gromadzi się odpady.
Dowiedzieliśmy się między innymi, że jest kompleks systemu obejmującego zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie całego strumienia odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie 27 gmin wchodzących w skład Celowego Związku Gmin R-XXI. Umożliwia on odzysk surowców wtórnych i kompostowanie/stabilizacja odpadów ulegających biodegradacji oraz ograniczenie strumienia odpadów unieszkodliwianych przez składowanie a także ma na celu wyższy standard życia mieszkańców, zmniejszenie stopy bezrobocia, poprawa jakości środowiska naturalnego, a tym samym poprawa pozycji województwa zachodniopomorskiego na tle innych regionów.
Mieliśmy możliwość obejrzeć cały proces zarządzania odpadami od momentu wjazdu samochodów przywożących śmieci na teren zakładu aż do momentu posegregowania ich i odpowiedniego spakowania. A potem to już recykling.
Zważono naszą grupę, tak jak samochody wwożące odpady i okazało się, że nasza całkowita masa to 2 540 kg.
Dziękujemy pani Monice Olechnowicz – Krakowskiej za prelekcję oraz oprowadzenie nas po terenie zakładu, wyjaśnienie na czym polega praca w nowoczesnym zakładzie, w którym odbywa się odzysk odpadów komunalnych, linii technologicznej, procesu odzyskiwania surowców wtórnych oraz technologii kompostowania.
Opiekunowie:
Małgorzata Początek
Magdalena Adrych
Jolanta Mielewczyk
Stażystka Katarzyna Jankowska