logo sp4 4

Udostępnij

Projekt szkolny- ,,Nowogard moje miasto - mój dom’’ oraz Miejsko- Gminny Konkurs plastyczny

W miesiącu marcu uczniowie naszej szkoły realizowali zadania w ramach projektu ,,Nowogard moje miasto- mój dom’’. Głównym założeniem tego projektu było poznanie swojej miejscowości, jej historii, rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł  informacji oraz rozwijanie umiejętności poszukiwania, planowania i organizowania pracy. Uczniowie klas I-VIII wspólnie podjęli różnorodne zadania przygotowane przez autorki projektu. Młodsze klasy napisały list do przyjaciela w którym zachęcali do odwiedzin naszego miasta. Uczniowie wykonali m.in. lapbooki, w których umieścili ilustracje przedstawiające najważniejsze zabytki naszego miasta z krótkim opisem., zrobili plakaty przedstawiające legendę ,,O pięciogłowym smoku’’ związaną z naszym miastem, namalowali  ,,Herb naszego miasta’’. Starsi uczniowie szukali śladów historii naszego miasta w książkach,  informacji w Internecie, następnie wykonali wspólnie plakat  na którym przedstawili  ,,Historię Nowogardu’’. Wykonali również lapbooka w którym umieścili informacje dotyczące  najpiękniejszych miejsc Nowogardu. Krótko je opisali, dołączyli zdjęcia z gazet, Internetu oraz te które sami zrobili. Najstarsi uczniowie naszej szkoły zaprojektowali i wykonali makiety najważniejszych obiektów znajdujących się w Nowogardzie. W ramach projektu odbył się również Miejsko - Gminny Konkurs Plastyczny zorganizowany dla uczniów szkół podstawowych. Zadaniem dla uczniów klas I-III było wykonanie pracy plastycznej ukazującej piękno naszego miasta. Na konkurs wpłynęło 97 prac ze szkół gminy Nowogard. Komisja powołana przez organizatorów wyłoniła następujące osoby:

I miejsce – Nadia Skrzypczak kl.III, SP1
II miejsce – Kazimierz Kulpa kl.I, SP3
III miejsce- Eryk Bitenc kl.II, SP4

Wyróżnienia:
Lena Przygocka kl.II, SP Orzechowo
Nikola Agacińska kl.I, SP3
Hanna Błażewicz kl.III, SP2
Lena Lelowska  kl.I SP1

Serdecznie Gratulujemy Wszystkim Laureatom.

Projekt ,,Nowogard moje miasto - mój dom’’ zainteresował uczniów, którzy wykazali się bardzo dużą kreatywnością podczas wykonywania swoich prac. Uczniowie  pracowali w grupach, gromadzili informacje na temat swojej miejscowości, dzielili się pomysłami i obowiązkami. Powstały ciekawe i piękne prace które tworzą wystawę w naszej szkole. Cel projektu, jakim było ukazanie uczniom wyjątkowości ich małej Ojczyzny oraz możliwości wspólnych działań został osiągnięty. Poniżej prezentacja efektów pracy uczniów.     

Organizatorzy Projektu i Konkursu: Izabela Tas, Anita Rybus