logo sp4 4

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie, ul. Gen. J. Bema 41 72-200 Nowogard, zatrudni nauczyciela na stanowisku nauczyciela wspomagającego72-200 Nowogard, zatrudni nauczyciela na stanowisku nauczyciela wspomagającego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie, ul. Gen. J. Bema 41 72-200 Nowogard, zatrudni nauczyciela na stanowisku nauczyciela surdopedagoga72-200 Nowogard, zatrudni nauczyciela na stanowisku nauczyciela surdopedagoga