logo sp4 4

Udostępnij
20210331 083636   

W trosce o środowisko i mając świadomość tego, jak ważna jest edukacja ekologiczna, Samorząd Uczniowski organizuje co roku zbiórkę zużytych baterii. Kształtowanie postaw ekologicznych w szkole niewątpliwie wpływa na wyrobienie właściwych nawyków i zwiększenie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska.

W ostatnim czasie odebrano z naszej szkoły 80 kg zużytych baterii, które zostały zabrane do bezpiecznej utylizacji i recyklingu. Zużyte baterie to odpad niebezpieczny. W bateriach zachodzą skomplikowane procesy chemiczne, w których udział biorą toksyczne pierwiastki będące zagrożeniem dla środowiska i zdrowia człowieka. Szczególnie niebezpieczne dla człowieka są zawarte w bateriach metale ciężkie tj. ołów, rtęć, kadm, które powodują uszkodzenia nerek, układu nerwowego, niewydolność oddechową, nadciśnienie czy  uszkodzenia mózgu. Pamiętaj! Nie wyrzucaj zużytych baterii do kosza na śmieci!

A.J.