KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

DYREKTOR SZKOŁY

Bogdan Sobolewski

wychowanie fizyczne

 

NAUCZYCIELE

Beata Siedlecka edukacja wczesnoszkolna, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Ewa Sawicka edukacja wczesnoszkolna, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, plastyka
Beata Kuligowska edukacja wczesnoszkolna, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, wychowanie do życia w rodzinie
Anna Jurczyk język angielski
Anita Rybus język niemiecki
Magdalena Macyszyn język polski, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze 
Elżbieta Troczyńska matematyka, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne
Wioleta Kowalczyk matematyka, informatyka, fizyka, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
Arkadiusz Piórowski  historia, wiedza o społeczeństwie
Marcin Różalski
edukacja dla bezpieczeństwa
Jolanta Mielewczyk biologia, chemia
Małgorzata Początek przyroda, historia, geografia
Irmina Lasota-Kowalska wychowawca świetlicy
Magdalena Pietrzak bibliotekarz, doradztwo zawodowe
Magdalena Adrych pedagog, muzyka
Wojciech Dorosz pedagog, zajęcia socjoterapeutyczne
Krzysztof Kopala religia
Andrzej Maknia wychowanie fizyczne
Monika Duraj
wychowanie fizyczne
Wiesława Cedro technika
Iwona Kusek zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Joanna Machocka zajęcia logopedyczne

 

KADRA NIEPEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Anna Ławniczak referent
Edward Ignaczak konserwator
Sławomir Rudawski konserwator
Bogumiła Kalata sprzątaczka
Elżbieta Laskowska sprzątaczka
Agnieszka Wojciechowska sprzątaczka
Mariola Zalewska sprzątaczka
Maria Sobkowiak sprzątaczka
Grażyna Jankowska sprzątaczka