logo sp4 4

Udostępnij

mt_galler:ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022Po dwóch latach przerwy spowodowanej epidemią, w tym roku wróciliśmy do uroczystych obchodów tego ważnego wydarzenia w życiu szkoły. Była to okazja do wręczenia wielu wyróżnień, nagród, upominków dla naszych uczniów. Dyrektor szkoły Pan Bogdan Sobolewski w imieniu Burmistrza Nowogardu Pana Roberta Czapli wręczył uczennicy klasy drugiej Mai Hajduk nagrodę „Młody Talent Ziemi Nowogardzkiej. Opiekunem laureatki jest Pani Beata Siedlecka. Przy dźwiękach muzyki uczniowie wyróżnieni za sukcesy na szczeblu powiatu, województwa i ogólnopolskie składali podpisy w Złotej Księdze. Na forum szkoły z rąk dyrektora i wychowawców zostały wręczone uczniom wszystkich klas nagrody za wysoką średnią ocen i wzorowe zachowanie. W trakcie uroczystości uczniowie klasy trzeciej otrzymali dyplomy za  ukończenie pierwszego etapu edukacyjnego i wejście na drugi „LEWEL”, rodzice zaś podziękowali wychowawczyni Pani Ewie Sawickiej za sprawowanie opieki wychowawczej i  dydaktycznej nad ich dziećmi . Ważnym elementem uroczystości było przekazanie Sztandaru Szkoły przez uczniów klasy ósmej, uczniom klasy siódmej. Prowadzący apele szkolne ósmoklasista, przekazał mikrofon młodszemu koledze, a operator sprzętu muzycznego również oddał swoje obowiązki koledze z klasy siódmej. W trakcie uroczystości miało miejsce pożegnanie ósmej klasy. Wychowawczyni Pani Anna Jurczyk, wraz z  dyrektorem wręczyli najlepszym uczniom nagrody i listy gratulacyjne ich rodzicom. Wszyscy ósmoklasiści odbierali oficjalnie świadectwa ukończenia szkoły i dokonywali wpisu do Księgi Absolwentów. Uczniowie klasy siódmej obdarowali starszych kolegów pamiątkami. Rodzice i uczniowie klas ósmych wyrazili podziękowania wychowawczyni , wszystkim nauczycielom i pracownikom obsługi i administracji. Na koniec apelu Dyrektor Szkoły Pan Bogdan Sobolewski podziękował uczniom, nauczycielom, rodzicom, pracownikom obsługi i administracji za wytężoną pracę w minionym roku szkolnym oraz życzył wspaniałych i bezpiecznych wakacji.