ZAPRASZAM NA SPOTKANIE RODZICÓW I UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ,

 KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ
30.08.2021 R. (PONIEDZIAŁEK) O GODZINIE 9:00 
W SALI GIMNASTYCZNEJ.

PRZYPOMNIENIE: NA TERENIE SZKOŁY OBOWIĄZUJE REŻIM SANITARNY.

WYCHOWAWCA KLASY  IRMINA LASOTA-KOWALSKA