logo sp4 4

Udostępnij

 

Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów klas I – III odbędzie się dn. 07.09.2021 r. o godzinie 16.30 w przypisanych klasom salach.

Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów klas IV – VIII odbędzie się dn. 08.09.2021 r. o godzinie 16.30 w przypisanych klasom salach.

Dyrektor Szkoły
Bogdan Sobolewski