logo sp4 4

Udostępnij

Konkurs recytatorski
Dnia 24 lutego 2021 r. odbyły się szkolne eliminacje do Miejsko – Gminnego Konkursu Recytatorskiego. Wzięło w nich udział 7 uczniów z klas 1-3.

Uczestnicy zaprezentowali swój kunszt recytatorski, a także umiejętności, nad którymi pilnie pracowali w ostatnim czasie. Wybór najlepszej trójki był niełatwy, ponieważ wszyscy prezentowali wysoki poziom.

Zmagania z trudną sztuką recytacji oceniało jury, biorąc pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

Wyłonieni zostali następujący laureaci:

Tymon Wrona – klasa 1
Sara Serocka – klasa 2
Hanna Wrona – klasa 3

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom składamy gratulacje, życzymy dalszych sukcesów na szczeblu miejsko - gminnym.

Organizator konkursu: Beata Siedlecka