Apel dla klasy pierwszej odbędzie się o godz.9.00 - przed budynkiem szkoły - główne wejście.
Pozostałe klasy rozpoczęcie roku na godzinę 10.00 - tylko spotkania z wychowawcami klas na świeżym powietrzu:
- klasa II przed wejściem od strony placu zabaw
- klasa III przed głównym wejściem do szkoły
- klasa IV boisko szkolne
- klasa V przy sali gimnastycznej od strony boiska szkolnego
- klasa VI przy szklanym wejściu od strony boiska szkolnego (to samo wejście co na zakończenie roku szkolnego)
- klasa VII boisko szkolne
- klasa VIII przed głównym wejściem do szkoły na ławeczkach