GÓRA GROSZA PO RAZ XX
Akcja Góra Grosza organizowana była w szkołach i przedszkolach w całej Polsce w dniach od 25 listopada 2019 do 2 stycznia 2020 roku.  W naszej szkole zebraliśmy 70,06 zł, które ważyły 7,8 kg. Dziękujemy wszystkim, którzy zbierali grosiki dla innych dzieci, za Wasze dobre serduszka! Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.  Korzyści z uczestnictwa szkoły w akcji:  Efekt wychowawczy – uświadomienie uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej. Efekt integracyjny – możliwość przeprowadzenia wspólnego przedsięwzięcia nauczycieli i uczniów na rzecz potrzebujących dzieci. Efekt prestiżowy – możliwość włączenia się w wielką ogólnokrajową inicjatywę na rzecz dzieci z opieki zastępczej. Akcja ma również charakter konkursu. Zgodnie z regulaminem, nagradzane są szkoły i przedszkola, które zbiorą najwięcej groszy w całej Polsce oraz w każdym województwie. Szczegóły znajdują się w regulaminie akcji, który jest na stronie internetowej Towarzystwa Nasz Dom. Wykaz szkół i przedszkoli, które zajęły pierwsze miejsce w województwie znajduje się na stronie internetowej: www.towarzystwonaszdom.pl w zakładce Góra Grosza. Dzięki Wam, całej kadrze pedagogicznej, uczniom, przedszkolakom i rodzinom udało nam się zebrać w dotychczasowych akcjach 40 646 155,02 zł!