logo sp4 4

Udostępnij

WYRÓŻNIENIE WOJEWÓDZKI KONKURS - KULTURA NA DZIŚ
W dniu 26 listopada 2019 roku, delegacja naszej szkoły w składzie Gabriela Rybicka, Róża Nizio, Szymon Ograbek – przedstawiciel szkolnego koła wolontariatu K2 zostali uhonorowani na Gali Wojewódzkiego Konkursu Kultura na Dziś – Wyróżnieniem w kategorii fotografia i plakat graficzny. Konkurs był realizowany w ramach zadania „Podaj Kulturę” w ramach Programu Edukacja Kulturalna, przy udziale wsparcia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Funduszu Promocji Kultury.

Organizator konkursu Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ryszewku, postawiły za cel rozwój aktywizacji twórczej dzieci i młodzieży. Konkurs uwidocznił konfrontację ukrytych talentów z jednoczesnym pobudzaniem młodzieży do twórczego wyrażania siebie samego w obszarze szeroko rozumianej kultury. Otaczająca każdego z nas Kultura ma różne wymiary, nie tylko opis, taniec, śpiew czy też film – dla innych jednocześnie staje się wyrazem tożsamości samego siebie. W ramach konkursowej gali, nasza delegacja dołączyła do Kulturalnej Przestrzeni w ramach Szczecińskiego Inkubatora Kultury – Inku, jak i odwiedziliśmy Związek Literatów Polskich.

Pragniemy Podziękować organizatorom konkursu oraz gali, w tym Sławęcińskiemu Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych, Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii w Ryszewku, za wyjątkową gościnę.

Wojciech Dorosz – pedagog szkolny

Informacje z Urzędu Miejskiego