logo sp4 4

Udostępnij

Nauka stacjonarna w szkole:

17.05.2021 r. klasa 5 oraz klasa 7,
18.05.2021 r. klasa 5 oraz klasa 7,
19.05.2021 r. klasa 5 oraz klasa 7,

20.05.2021 r. klasa 4, klasa 6, klasa 8
21.05.2021 r. klasa 4, klasa 6, klasa 8

TYDZIEŃ 24.05.2021 r. - 28.05.2021 r.

24.05.2021r. klasa 4, klasa 6, klasa 8

25.05.2021 r. TEST ÓSMOKLASISTY (dzień wolny)
26.05.2021 r. TEST ÓSMOKLASISTY (dzień wolny)
27.05.2021 r. TEST ÓSMOKLASISTY (dzień wolny)

28.05.2021 r. klasa 5, klasa 7,

Niewymienione klasy w poszczególnych dniach odbywają naukę w trybie zdalnym.